Новини
Разработва се нова Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.
15.07.2015

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ разработва нова Оперативна програма, която да бъде в подкрепа на МСП.

Приоритетна ос: Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България

Тематична цел: ТЦ 3 „Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия”

Инвестиционен приоритет: Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации

 

 

Повече информация можете да откриете ТУК