Новини
Разработени са инструменти за превенция от несъстоятелност и банкрут на МСП
30.10.2017

В БТПП се проведе поредното обучение по проект PRE-SOLVE, главната цел на който е да разработи мерки за превенция от несъстоятелност и банкрут на МСП.

 

Представители на микро, МСП и „стартъп“ компании бяха информирани как да ползват разработените инструменти по проекта с цел диагностика на фирменото управление, управлението на финансовите потоци, на човешкия ресурс, съществуващите заплахи и управление на риска с цел осигуряване на превенция от несъстоятелност и банкрут.

 

Според направени проучвания у нас, икономическите сектори в най-голям риск от несъстоятелност и банкрут са: строителство , търговия на едро и дребно и бизнес с недвижими имоти. Причината за повишения риск са пряката им зависимост от конюнктурата на пазара.

 

Бе засегната и темата за осигуряване на подкрепа на новостартирали предприятия и предприемачи чрез инициативата на Европейската комисия „Start-up Europe“. Основната й цел е да осигури по-голяма устойчивост на „стартъп“ компаниите. 

 

 

Източник: БТПП