Новини
Рамков договор за осигуряване на качествени здравни решения
24.03.2022

БКДМП в продължение на грижата за своите членове, подготви специален рамков договор съвместно Нетинс Иншурънс Брокерс за осигуряване на качествени здравни решения. Благодарение на него, нашите членове, техните служители и семействата им, ще могат да бъдат спокойни и сигурни за своето здраве. Като това ще доведе също така и до спестяване на много време и средства.

Напомняме ви, че предвидените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) условия, социалните разходи, предоставени в натура за осигуровки/застраховки и за ваучери:

 

  • не се облагат с данък върху разходите (по ЗКПО), това е признават разход и води до намаление на данъчната основа за целите на облагането с корпоративен данък.
  • не се облагат с данък върху трудовото възнаграждение (по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
  • не се облагат с осигурителни вноски (социални и здравни).

 

Тези от вас, които имат интерес и искат да се възползват от тази специална офертата, моля да се свържат с екипа на БКДМП.