Новини
Регламент (ЕС) № 995/2010 , свързан с пазара на дървен материал и изделия от дървен материал
24.02.2017

Основна цел на Регламент (ЕС) № 995/2010 е борбата с незаконната сеч на дървесина и свързаната с нея търговия. Извършените проверки за изпълнение на задълженията показват незадоволително познаване на задълженията от страна на операторите.

 

Предвидените санкции за нарушенията са глоби, изземване на дървен материал и на изделия от дървен материал или забрана на предлагането на пазара на дървен материал и изделия от дървен материал. 

 

В планираните за 2017г. проверки от Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ ще бъдат включени значителен брой вносители на изделия, от обхвата на Регламента. 

 

Допълнителна информация можете да откриете на интернет страниците: www.iag.bg, ec.europa.eu

За въпроси, свързани с прилагане на Регламента можете да се обръщате към инж. Петко Илиев – главен експерт в отдел НГКДГ на следните контакти:

e-mail: p.iliev@iag.bg

тел. :02/98511530

 

Източник: Изпълнителна агенция по горите 

 

Прикачени файлове тук