Новини
Резултати от проведените анкетни проучвания – Обучения БКДМП 2018
11.07.2018

През първата половина на 2018г., БКДМП проведе четири обучения, в които участие взеха 57 фирми. Представителите на фирмите определят обученията като успешни и ефективни.

 

 

На фигурата са показани резултатите от провелата се анкета за обратна връзка с участниците в обученията. Мнозинството от анкетираните – 98,41% са отговорили, че обученията са били на достъпно за тях ниво, с достатъчна практическа насоченост – 91%.

 

 

Направената статистика показва, че участниците са удовлетворени от обученията, които смятат за  полезни и резултатни. Екипът на БКДМП е започнал организация по намиране на нови лектори с нови актуални теми за обучения. В тази връзка предстои да ви бъде изпратена анкета, относно обученията, които бихте искали да бъдат организирани, в която можете да вземете участие.

 

 

Цел на организираните и финансирани от БКДМП обучения е представителите на фирмите да надградят своите умения за повишаване на конкурентоспособността си.

 

 

Източник: БКДМП