Новини
Решение за приемане на Годишен доклад за младежта
10.02.2017

На последното заседание на Министерски съвет от 25 януари (сряда) едно от взетите решения бе Решението за приемане на Годишен доклад за младежта за 2015г. Докладът е изготвен от администрацията на Министерство на младежта и спорта. 

 

 

През 2015 г. значително е нараснал броят и капацитетът на постоянните социални услуги за младежи в неравностойно положение, а също така и размерът на отделните за целта финансови средства. В края на 2015 г. общият брой социални услуги в общността, включително от резидентен тип, е 1223 с капацитет 19 037 места. В сравнение с 2014 г., броят на услугата се е увеличил с 382, а капацитетът е с 1070 места по-голям.

 

По отношение на гражданската активност и в частност участието на младежите в различни организации, 73% заявяват, че не членуват никъде, което представлява известно намаление в сравнение с предишни години. Най-много са включилите се в спортни клубове (14,5%), следвани от младежите, участващи в благотворителни/хуманитарни организации. Според резултатите от национално представително проучване сред младите хора в страната, причините за това са недостатъчното популяризиране на тези организации сред групите, за които са предназначени, както и липса на заинтересованост на младежите да участват в подобни форми на граждански инициативи. С допълнителна информация можете да се запознаете тук.

 

Източник: Български център за нестопанско право, 31 Януари 2017