Новини
Ръст на потреблението и производството в България
13.03.2015

Промишленото производство нараства с 2%през януари, като в сравнение със същия месец на миналата година е с 1.7% по-виоско.

На месечна база е регистрирано увеличение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 6.5%, в преработващата промишленост, с 0.8%, и в добивната промишленост, с 0.3%, сочат данните на НСИ.

Скок с 44.9% в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили. При ремонта и инсталирането на машини и оборудване има повишение с 26.6%.

 

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост, с 5.4%, а спад е регистриран в добивната промишленост, с 10.6%, основно заради срива на цените на суровините през втората половина на 2014 г. и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 2.3%.

 

Значително увеличение със 76.2%в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили. Силен ръст с 20.3% има и в химическата индустрия.

 

В същото време през януари 2015 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 4.3% спрямо същия месец на предходната година.

 

Спрямо декември ръст има в търговията с автомобилни горива и смазочни материали, текстил, облекло, обувки и кожени изделия, битова техника, мебели и други стоки за бита.

 

През януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет, със 17.7%.

 

Данните показват силен старт на годината за българската икономика. Както потреблението, така и производството се увеличават. С оглед на ефекта, който количествените улеснения на Европейската централна банка ще окажат на еврозоната – основния търговски партньор на България, тази година може да се окаже много по-силна от очакваното за българската икономика. Правителството прогнозира растеж от едва 0.8%.

 

Източник: DarikFinance

 

Тагове: икономика, производство, търговия