Новини
Рязък спад на безработицата в България
05.03.2015

Безработицата пада, а заетостта расте. Това показват последните данни на НСИ за пазара на труда в България.

 

Делът на икономически активното население на възраст 15 – 64 години нараства до 68.8% през четвъртото тримесечие на миналата година. В същото време заетост във възрастовата група се покачва с 1.8 процентни пункта, до 61.4%.

 

Безработицата пък рязко намалява с 2.4 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2013 година, достигайки 10.6%. Това е най-ниската стойност на негативния показател от четвъртото тримесечие на 2009 г. насам.

 

Според НСИ обезкуражените лица на възраст 15 – 64 навършени години са 185.1 хил., или 12.4% от икономически неактивните българи, чиито брой е 1.49 млн.

 

През четвъртото тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2.99 млн., от които 1.88 млн. са заети в сектора на услугите.

 

Безработните лица в страната са 354.5 хил. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 19.4%

 

От всички безработни 13.8% са с висше образование, 51.4% – със средно, и 34.8% – с основно и по-ниско образование.

 

Делът на младежката безработица е 17.6% – съответно 18.5% за мъжете и 16.5% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. той е по-нисък с 4.6 процентни пункта.

 

Източник: DarikFinance.bg

 

Тагове: безработица, заетост, работа