Новини
Световната банка занижи очакванията си за растежа на България до 1,2%
18.06.2013

Световната банка (СБ) отново занижи очакванията си за икономическия растеж на България през тази и следващата година.

Според актуалните прогнози на институцията брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ни ще отчете ръст от 1,2% през тази година, а не 1,8%, каквато беше предишната прогноза.

За следващата година се очаква икономическият растеж да достигне 2,1%, а не 2,4%, а за 2015 г. институцията прогнозира БВП да ускори растежа до 3%.

Прогнозата на СБ за българската икономика е по-песимистична от тази на Европейската комисия, която очаква БВП на страната ни да нарасне с 1,4% през тази година. Служебният министър на финансите Калин Христов занижи очакванията на финансовото министерство за растежа до 1%.

Що се отнася до дефицита по текущата сметка, от СБ прогнозират, че през тази година той ще се разшири до 1,6% и ще остане стабилен през следващата година, а през 2015 г. ще се повиши до 2,5%.

Икономиките от Европа и Централна Азия  значително се забавиха през 2012 г. заради насрещните ветрове, с които се сблъска регионът, включително слабото външно и вътрешно търсене и намаляването на задлъжнялостта на банките, посочват от СБ. В резултат средният растеж за региона се сви до 2,7% през миналата година срещу 5,6% през 2011 г., като забавянето в развиваща се Европа беше още по-осезаемо.

През тази година обаче външните условия се подобриха, включително се успокоиха глобалните пазари, а търговията започна да се възстановява. В резултат се наблюдава ръст на капиталовите потоци в региона, включително и кредитирането.

Въпреки че световната търговия започна да се възстановява, износът на държавите от региона продължава да се свива. Очаква се обаче да продължат да се възстановяват преките чужди инвестиции в държавите от региона.

От Световната банка посочват, че намаляват рисковете пред икономическите перспективи на развитите икономики, въпреки че кризата в еврозоната се задълбочава. Очакванията са БВП в световен мащаб да нарасне средно с 2,2% през тази година и да се ускори до съответно 3% и 3,3% през следващите две години. За развиващите се икономики се очаква БВП да нарасне средно с 5,1% през тази година, 5,6% през следващата и 5,7% през 2015 г., като по-съществено забавяне на растежа ще има в държавите от БРИКС и Китай заради необходимостта от реформи.

Развитите икономики продължават да изпитват проблеми с възстановяването на стабилността на финансовия сектор, реформата на институциите и устойчивата фискална политика. Повечето от развиващите се държави пък се възстановиха успешно от кризата и при тях допълнителното ускоряване на икономиките е ограничено заради необходимостта от реформи, посочва се в доклада.

Източник: Инвестор БГ