Новини
Семинар на тема „БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
17.02.2015

На 5 февруари (четвъртък) 2015 г. в гр. Пловдив се проведе семинар организиран от БКДМП на тема „БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“. 

По време на семинара беше обсъден подходът при оформянето на стратегическите документи, за подпомагане на МСП и приложението им в инструментите за финансиране в новия програмен период 2014-2020 г.

Участниците в семинара получиха практически съвети и насоки, относно кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по ОП Иновации и конкурентоспособност и ОП Развитие на селските райони, както и методи за обезпечаване на финансовия риск по време на всички етапи на проектния цикъл.

Лекторите на събитието г-н Станимир Бързашки и г-жа Мирелла Данова, споделиха своя опит в разработването и изпълнението на проекти, и обърнаха внимание на фундаментални грешки, които се допускат в етапите на подготовка и кандидатстване.