Новини
Сертификат за членство
27.02.2013

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост издава сертификат  на английски език за всички фирми от сектор Дърообработване и Мебелно производство-членове на организацията.

Документът удостоверява, че те са членове за съответната календарна година и тяхната дейност може да бъде проверена и доказана пред

чуждестранните партньори.