Новини
Скок на българската промишленост
19.11.2014

Промишленото производство в България нараства с 1.2% през септември, след 4 поредни месеца на спад, това показват предварителните сезонно изгладени данни на НСИ.

Така българската промишленост само за месец почти изтри спада си на годишна база, свеждайки го до 0.4%.

През септември 2014 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ и в преработващата промишленост, с по 1.8%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление от 8.0%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 13.8%, и в добивната промишленост, с 9.6%, докато в преработващата промишленост е регистриран ръст от 5.5%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, с 30.5%, производството на химични продукти, с 28.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване, с 23.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване, с 15.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, с 12.7%.

Видно е, че поевтиняването на суровините в глобален мащаб води до промяна в българския промишлен сектор. Значението на традиционните добивни отрасли намалява за сметка на засилването на ролята на преработващия сектор и то най-вече на продукти с по-висока добавена стойност.

Междувременно друг доклад на НСИ показа увеличение с 2.4% на строителната продукция през септември спрямо предходния месец и с 5.8% спрямо същия месец на миналата година.

На годишна база увеличението на строителната продукция през септември 2014 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от нарастване на гражданското и инженерното строителство с 16.5%, докато при сградното строителство е регистриран спад от 2.1%.

Източник: DarikFinance

 

Тагове: икономика, промишленост