Новини
Скок на българския износ за ЕС
25.02.2015

През декември 2014 г. общият износ на България възлиза на 3.4 млрд. лв. и се увеличава с 10% спрямо същия месец на предходната година. Данните показват, че бизнесът е на път да пречупи тенденцията на спад на експорта от предходните месеци.

 

Като цяло за миналата година от България са изнесени стоки общо на стойност 43.2 млрд. лв. и спрямо 2013 г. износът намалява с 0.7%.

 

В същото време в страната са внесени стоки общо на стойност 51.1 млрд. лева или с 1.2% повече спрямо 2013 година, сочат данните на НСИ.

 

Само през декември 2014 г. общият внос се увеличава с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.4 млрд. лева, отразявайки засилващото се вътрешно потребление в страната.

 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през 2014 г. и е на стойност 7 902.7 млн. лв., което е с 946.5 млн. лв. повече от дефицита за 2013 година. По-голямата част от този негативен баланс се формира в търговията с Русия, Украйна и Китай.

 

Ръстът на износа през декември е движен от европейските пазари, като експортът за страните извън ЕС намалява с 0.8%, до 1.4 млрд. лв.

 

Източник: DarikFinance

 

Тагове: износ, внос, търговия