Новини
Скок на българския износ
18.03.2015

Годината започва със силен ръст на износа, който е движен от европейските пазари. В същото време българският експорт за страните извън ЕС продължава да намалява. Тези тенденции може да се променят с оглед на рязкото поскъпване на долара срещу еврото през следващите месеци, което прави износа на България по-конкурентен именно извън Европейския съюз.

 

През януари 2015 г. от страната са изнесени стоки общо на стойност 3.4 млрд. лв. и спрямо същия месец на предходната година износът се увеличава с 8.9%, сочат данните на НСИ.

 

В същото време в България са внесени стоки за 3.8 млрд. лв., или с 4.2% по-малко спрямо същия месец на предходната година. Спадът в стойността на вноса обаче се дължи най-вече на срива на цените на петрола и други борсово търгувани суровини на международните пазари, а не на свиване на вътрешното потребление.

 

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през януари 2015 г. и възлиза на 420.5 млн. лв., като дефицитът намалява с 439.0 млн. лв. на годишна база.

 

Износът на България за трети страни намалява с 2.5% спрямо същия месец на 2014 г. и е в размер на 1.1 млрд. лв. Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 54.9% от експорта извън ЕС.

 

Вносът на България от трети страни през януари 2015 г. намалява с 9.9% спрямо същия месец на 2014 г. и е на стойност 1.5 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

 

Източник: DarikFinance

 

Тагове: износ, внос, търговия