Новини
София посреща водещи представители на европейската мебелна индустрия
01.09.2022

За пръв път България е домакин на заседание на Европейската конфедерацията на мебелната промишленост (EFIC) 

Представители на Европейската конфедерацията на мебелната промишленост (EFIC) се събират на среща в София на 29-30 септември 2022. За пръв път Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) ще бъде домакин на заседание, в което ще участват водещи представители на европейската мебелна индустрия.

„За нас е огромна чест да домакинстваме среща от подобен ранг, на която ще присъстват най-големите организации от мебелната индустрия в Европа. Важно е да отбележа, че нашият сектор има голям принос за икономиката и подобряване качеството на живот на хората. Мебелната индустрия се стреми да е гъвкаво ориентирана към потребностите на обществото и да предлага модерни и практични и решения. В същото време се опитваме да се справяме с предизвикателствата, породени от пандемията от Ковид,  войната в Украйна,  инфлацията. Всички компании от сектора се сблъскаха в последните няколко години с недостиг на дървесина, повишаване на цените на суровините, затруднения в логистиката. Но от друга страна ние имаме огромна отговорност към хората, на които предоставяме съвременни продукти за дома и офиса, и затова е важно да работим активно в посока разрешаване на трудностите на европейско ниво и засилено сътрудничество между отделните държави. Като браншова организация и член на EFIC за нас е важно да търсим решения за подобряване на бизнес средата и да търсим нови възможности за развитие на мебелната индустрия“, заяви проф.д-р Васил Живков, председател на БКДМП по повод предстоящото домакинство.

EFIC представлява над 70% от общия оборот на eвропейската мебелна промишленост – сектор, в който работят 1 милион души в около 120 000 предприятия от ЕС и генерира оборот от 96 милиарда евро. В EFIC членуват голяма част  от браншовите организации на европейските държави с развита мебелна промишленост: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Турция, Унгария, Швеция, а също и асоциирани членове – ИКЕА и Украинската асоциация на мебелните производители. БКДМП е част от авторитетната организация от 2018 г., като активно участва в редовни заседания с цел защитаване на интересите на българските компании и насърчаване на стратегиите за осигуряване на подходящи условия за пазара на мебели в Европа.