Новини
Спад на цените в производството на мебели и ръст при производството на дървен материал
18.09.2018

Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. намалява с 0.8 на сто спрямо предходния месец, съобщава Националният статистически институт.

 

 

По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост – с 8.4 на сто, в преработващата промишленост – с 1.0 на сто, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетен ръст с 1.1 на сто.

По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали – със 7.6 на сто, и при ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ – с 0.4 на сто, а ръст е отчетен при: производството на тютюневи изделия – с 1.4 на сто.

 

 

Общият индекс на цените на производител през юли 2018 г. нараства на годишна база с 4.7 на сто. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост – с 5.2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.7 на сто, и в добивната промишленост – с 3.1 на сто.

 

 

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на основни метали – с 5.7 на сто, ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕГОбез мебели – с 5.6 на сто, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм – с 5.3 на сто.

 

 

 

Източник: Банкеръ Daily

 

Изображение: Shutterstock