Новини
Среща между Бизнеса и Образованието относно обсъждане на план – прием 2016-2017г.
07.07.2016

На 20 юни 2016 г., от 17.30 ч., г-н Константин Костадинов, директор на  Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" съвместно с БКДМП, организират среща между Бизнеса и Образованието относно обсъждане на план – прием 2016-2017г. В рамките на срещата ще бъде обсъден проблемът, че за област Пловдив резултатите от матурите са над 2000бр. оценки слаб 2. Тъй като бройките за професионалните гимназии се разпределят само на първо класиране, има вероятност от нулева година за гимназията.

Молим тези от вас, които желаят да подкрепят Гимназията, да изпратят потвърждение за присъствие на срещата на имейл : m.simeonova@timberchamber.com  

 

Срещата ще се проведе на 20 юни 2016 г., от 17.30 ч., на адрес:

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев"

Гр. Пловдив, ул. Гладстон №70