Новини
Среща между УС на БКДМП и БСК
17.03.2015

БКДМП е първата браншова организация официално поканена на среща от управителния съвет на Българска стопанска камара за обсъждане развитието на бранша.

 

Срещата се проведе на 26 февруари 2015 г. между ръководствата на двете организации, които обсъдиха следните проблеми за сектора:

 

–          Снабдяване със суровина;

–          Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия от сектор дървопреработване и  мебелно производство и в частност разглеждането на сектора като приоритетен при кандидатстване за финансиране по оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.;

–          Мерки относно повишаване на заетостта в сектора и обезпечаване с кадри.

 

 

Ръководството на Българска стопанска камара изрази своята подкрепа по отношение на работата на БКДМП и в разрешаването на конкретни проблеми за сектора.