Новини
Среща на борда на директорите на UEA
30.03.2017

На 20 март 2017г. се проведе среща на борда на директорите UEA, в която БКДМП взе участие. По време на срещата бяха разгледани тенденциите и развитието на бранша, през изминалата 2016г. От страна на БКДМП бяха представени тазгодишните издания на изложенията: „Светът на мебелите“ и „Техномебел“, които  ще се проведат в периода 24-28 април 2017 г. и програмата за насърчаване на международни купувачи, с цел разпространяването им сред техните партньори.

 

 

По време на Социаления диалог  се обсъдиха стоящите пред бранша проблеми на европейско ниво, свързани с липсата на кадри  и застаряващата работна сила. В диалога взеха участие представители на секторните организации – България, Испания, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия, Белгия, Румъния, Швеция и представители на Европейската комисия. 

 

 

 

През 2017 г. ще продължат срещите под формата на социален диалог, в които ще бъдат разгледани постигнатите до момента резултати и обсъдени възможностите за надграждането им.

 

Източник: БКДМП