Новини
Среща на високо ниво в ЕС за повишаване на уменията на заетите в дървообработващата и мебелна промишленост в областта на дигитализацията и зелената икономика
16.02.2023

Необходимостта от повишаване на уменията на кадрите и нуждата от обучения в секторите дървообработване и мебелна промишленост в областта на дигиталния преход и кръгова икономика бяха обсъдени по време на среща между партньорските организации CEI-Bois (The European Confederation of Woodworking), EFBWW (The European Federation of Building and Woodworkers) и EFIC (European Furniture Industries Confederation) на 13 февруари 2023 г. Поводът за събитието е, че 2023 е обявена за Европейска година на уменията.

Представители на организациите обсъдиха трансграничното сътрудничество между обучаващи  институции, фирми и синдикални организации. Дискутирано бе бъдещето на работата в контекста на недостига на кадри и повишаване на привлекателността на двата бранша, както и появяването на нови професии и умения заради прехода в областта на дигитализацията и зелената икономика.

Двата бранша дават работа на над 2 млн. души в ЕС в над 300 000 компании, повечето от които са МСП. Дървообработващите и мебелните индустрии допринасят за качеството и реномето на европейската производствена екосистема, подпомагат и преминаването към  нисковъглеродната биоикономика и кръговата икономика чрез употребата на дървесина.

Ключовият говорител в срещата Феликс Рон от генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия подчерта директния принос на дървообработващия и мебелния сектор за достигане на целите по зелената сделка и значимостта за насърчаване на разнообразието от умения, необходими на днешна Европа. Тези компетентности трябва да бъдат съобразени с технологичното развитие и прехода към дигитализация и зелена икономика, както и със световните и демографските предизвикателства. В този смисъл, една от основните цели на ЕК е да наблюдава търсенето и предлагането на умения, за да е ясно, че служителите се адаптират към изисквания за зелени и дигитални умения, които могат да се прехвърлят между различни работни места.

Според прогнозите на ЕК политика за подобряне на климата ще създаде 1 млн. нови работни места до 2023, а през 2050 г. –  2 млн. Няколко европейски инициативи за насърчаване на умения като например „Европейска година на уменията“, програмата Еразмус+, пактът за умения, индустриалният план за зелената сделка, който създава академии за неутрална индустрия, също бяха коментирани по време на експертната среща. В заключение Феликс Рон подчерта необходимостта от действия по признаването на квалификации, мобилността в пазара на труда, професионалното образование и придобиването на меки умения да не спира.

По време на срещата представителите на  мебелната и дървообработващата индустрия, синдикатите и обучителите обсъдиха как да се създаде ефективно и работещо