Новини
Среща с деканското ръководство на Факултет „Горска промишленост“, на Лесотехническия университет
31.03.2017

По инициатива на Управителния съвет на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ се проведе втора поредна среща с деканското ръководство на Факултет „Горска промишленост“ на Лесотехнически университет относно проблема с липсата на кадри за бранша.

 

През 2016 г., от страна УС беше отправено официално предложение за промяна името на Факултет „Горска промишленост“ на:  „Факултет по дизайн и технологии“, със специалности:  „Технология на дървесината“, „Конструиране и технология на мебелите“ и включване на нова специалност: „Компютърни технологии в мебелната индустрия“. Предложението беше отправено с цел по-модерна и съвременна визия на специалностите и факултета,  която да привлича повече млади хора. От страна ЛТУ беше потвърдено желанието за действия в насока създаване на нова специалност: „Компютърни технологии в мебелната индустрия“.

 

По време на срещата страните се договориха за следните съвместни дейности:

1.       Определяне на работна група с представители на БКДМП и ЛТУ

2.       Ежегодно провеждане на учебни визити в предприятията 

3.       Съдействие в рекламата на кандидатстудентската кампания

4.       Осигуряване на  гост – лектори, представители на бизнеса, които да водят лекции по конкретни актуални теми

5.       Стимулиране на студентите за обучение със стипендии за успех още от I – ви курс

6.       Презентация на фирмите – членове на БКДМП в ЛТУ

7.       Провеждане на стажове в предприятията за първокурсници, по време на пъравата учебна седмица

8.       Приемане на нова специалност: „Компютърни технологии в мебелната индустрия“

 

Бяха обсъдени постигнатите до момента резултати от съвместната дейност между БКДМП и университета. Осъщественият контакт между двете страни предостави възможност за представяне на нови идеи и надграждане на предприетите инициативи, по повод подобряване на връзката между БИЗНЕСА и ОБРАЗОВАНИЕТО.