Новини
Среща с д-р инж.Валентина Маринова- зам.министър на МЗХ
28.08.2013

През изминалата седмица бе проведена среща на ръководството на БКДМП със заметник министър Валентина Маринова.

Обсъдени бяха взаимодействието между двете институции и възможности за сътрудничество и подкрепа за бизнеса.

Предложенията за промени в Закона за горите имат за цел да подготвят мерки, които да отговорят на интересите на обществото и бизнеса, в синхрон със заявените намерения на правителството. Това заяви зам-министър д-р инж. Валентина Маринова.

На срещата беше обсъдено и заявеното желание и МЗХ, и браншовата камара да правят форуми за разясняване на действащата нормативна база и да се търси на възможност за европейско финансиране. Отчетена беше  и необходимостта да се наблегне на банката кадри още, като се започне от средното образование,  за да се  привличат  повече ученици в горските сектори.