Новини
Среща с МИЕТ
12.04.2013

Вчера 04.04.2013г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на БКДМП, заместник министър Лорер и представители на министерството. На събитието бяха остро поставени ключовите проблеми засягащи мебелната и дървообработващата индустрия, които биха могли да бъдат разрешени с конкретни промени в стратегиите и разписаните правила по оперативните програми за следващия програмен период 2014 – 2020, а именно: финансиране на националните изложби ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ; защита на българските производители; изваждане на браншовете от графа “ниско-технологичен“; необходимостта от научно – изследователска лаборатория и много други. Надяваме се, че изразената политическа  воля от страна на министерството и нашата настоятелност ще доведат до реални резултати и подобряване на бизнес климата в секторите, който представляваме.