Новини
Среща с председателя на УС на БТПП- г-н Цветан Симеонов
21.02.2014

Изпълнителният директор на БКДМП- г-жа Елица Ненчева се срещна с председателя на УС на БТПП- г-н Цветан Симеонов. По време на срещата беше представена дейността на Камарата, която покрива почти всички области касаещи нейните членове.

Двете  организации набелязаха дейностти, в които могат да обединят усилия, за да работят максимално в полза на своите членове като:

– провеждане на обучения, професионална квалификация, практика и стаж

– организиране на семинари с лектори от практиката

– участие в изпитни комисии на професионалните гимназии

– участие в комисии и даване на експертни становища по теми касаещи бранша

– участие в проекти

– съдействие за разширяване на експорта в държави извън ЕС

– участия в делегаии и изложения в страната и чужбина.

Обсъди се и сътрудничество в областта на въвеждане на  нови технологии в дървообработващата и мебелната промишленост, както и съдействие за разширяване на контактите между фирмите в бранша, кадрите и възможности за тяхното кариерно развитие.