Новини
Стабилизация на регистрираната безработица в България
27.08.2018

Равнището на регистрираната безработица в нашата страна стабилизира през юли в рекордно ниското ниво от 5,7%, достигнато месец по-рано, показват последни данни административната статистика на Агенцията по заетостта. Спрямо година по-рано е отчетно понижение на регистрираната безработица с 1,0 процентни пункта, а спрямо юни – символично понижение с 0,08 процентни пункта.

 

 

В края на юли в бюрата по труда са били регистрирани общо 185 834 безработни, като на годишна база броят им се е понижил с цели 15,9% и с 1,5% спрямо предходния месец. В същото време новорегистрираните безработни лица през юли са 22 637, като от тях 1 699 са били неактивни (не са били нито заети, нито учащи, нито са търсили работа).

За първите седем месец на годината служителите от бюрата по труда са активирали 36 720 лица посредством трудови борси и информационни събития, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и други.

 

 

Според Агенция по заетостта, общо 17 211 лица са постъпили на работа през юли, като 82,4% от тях са устроени в реалната икономика. В същото време общо 1 178 безработни лица са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности.

 

 

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 707, като 75,7% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (30,9%), търговията (14,0%), хотелиерството и ресторантьорството (8,2%), административните и спомагателните дейности (7,9%), образованието (7,9%), строителството (6,7%) и операциите с недвижими имоти (4,2%) и др.

 

 

Най-търсените групи професии през миналия месец са били: работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения; монтажници и други.

 

 

Източник: БНР