Новини
Стартира „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“
12.10.2018

На 15.10.2018г. – понеделник ИАНМСП стартира процедура по набиране на проектни предложения по BG16RFOP002-2.034 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“.

 

Официалният старт по набиране на проектни предложения по Ваучерната схема ще бъде даден с пресконференция на 15.10.2018 г. от 9.00ч. в сградата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) на ул. „Леге“  № 2-4 , гр. София.

 

На пресконференцията, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев , народният представител Делян Добрев и и.д. изпълнителният директор на ИАНМСП Александър Минев ще представят целите, механизмите, сроковете, бюджета, стойностите и допустимостта на кандидатите  и др.

 

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп за българските малки и средни предприятия (МСП) до финансиране от капиталовите пазари посредством предоставянето на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на емитирането на ценни книжа. Целта на схемата е повишаване на капацитета на малките и средни предприятия за конкурентен, устойчив и динамично развиващ се бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари. Успешното реализиране на проекта ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез привличането на допълнителни частни инвестиции.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

Източник: ИАНМСП, Министерство на икономиката

Снимков материал: capital.bg