Новини
Структура на китайския внос в България, в категория: „Мебели, матраци и осветителни тела“ за 2017г. в хил. щатски долари
20.08.2018

Лампите и осветителните тела са на първо място във вноса за България от Китай, категория: "Мебели, матраци и осветителни тела"   – 67 424 хил. щатски долара.  След тях се подреждат Седалките – 18 338 хил. щатски долара. Третото място в графиката е заето от Мебелите с  5 862  хил. щатски долари по-малко от предходното. От фигурата става ясно, че от разглежданата категория най-малък е процента на  матраците и спалните изделия, заедно с медицинското обзавеждане, на обща стойност 2 282 хил. щатски долара.

 

Графиката показва, че през 2017 г. вносът от Китай, в категория: "Мебели, матраци и осветителни тела"  е на обща стойност: 100 816 хил. щатски долара.

 

Източник: ООН

Графиката и текстът са направени на база собствени изчисления от страна на БКДМП.

Изображение: Shutterstock