Новини
Сформиране на работни комисии към БКДМП
01.08.2013

За по-концентрирани действия и постигане на повече положителни резултати, Ви информираме, че стартираме постоянни  работни комисии с основна цел дискутиране на конкретни проблеми и извеждане на цели, които да бъдат поставяни от БКДМП  на вниманието на  всички институции и партньорски организации, от чиято намеса зависи решаването им.

Обособени са 4 тематични комисии и отправяме към Вас покана за  участие:

Комисия 1: Интернационализация на предприятията

Комисия 2: Човешки ресурси

Комисия 3: Снабдяване с дървесина

Комисия 4: Работа с държавни институции

Моля, до 24.07 да заявите Вашето участие, за Ви бъде предоставена допълнителна информация.