Новини
Събитието „Дни на мебелите 2024“ на EFIC събра европейската мебелна индустрия
28.06.2024

Представители на европейската мебелна индустрия се събраха на 11 и 12 юни в Антверпен за „Дни на мебелите 2024“/Furniture Days 2024. В срещата участва председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков.  Събитието се провежда от EFIC (Европейската конфедерация на мебелната индустрия) всяка година, като традиционно се прави  преглед и се обсъжда ситуацията на пазара на мебели. Тази година бяха коментирани още ключови документи на ЕС като Регламента за екодизайн на устойчиви продукти, резултатите от изборите за Европейски парламент и възможностите за използване на изкуствен интелект в мебелния сектор.

На 11 юни Управителният съвет на EFIC обсъди приоритетите и препоръките, оповестени в Манифеста на EFIC за 2024-2029 г., с фокус върху конкурентоспособността на европейска мебелна промишленост, както и информационните дейности на европейско и национално равнище.

На първо място ЕС трябва да остане конкурентен континент в световен мащаб, стана ясно по време на събитието. За да процъфтява мебелната индустрия, има нужда от хармонизирано законодателство, цялостен подход към кръговата икономика, за да се затвори напълно цикълът, да се гарантират равни условия за всички продукти и участници в индустрията, да се осигури свободна, но основана на правила международна търговия, както и защита на дизайна и справяне с недостига на умения и работна ръка. Предоставянето на подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) също е от ключово значение. От EFIC очакват  активно сътрудничество с политиците и партньорите в този контекст.

В рамките на сесията, посветена основно на кръговата икономика, бе обсъден Регламента за екодизайн на устойчиви продукти (ESPR). Беше коментирана и дейността, предприета от специалната работна група, която стартира подготовката за изготвяне на делегиран акт за мебелите, който може да започне да се прилага в сектора към края на 2028 г. Това може да се стане, само ако мебелите наистина бъдат сред продуктите с приоритет, за които ще бъде разработено специфично за тях законодателство.

Бе оповестено също, че EFIC е в тесен контакт със съответните звена в Европейската комисия, за да сондира мнението на индустрията и да се информира за дейностите по стандартизация в CEN TC 207, съпътстващи ESPR. За да се подпомагнат мебелните компании, EFIC създаде документ с насоки, който съдържа ключови въпроси и отговори, засягащи темите за ESPR и изготвянето на  бъдещи правила,  специфични за сектора.

Сред другите засегнати ключови тем бе Регламентът на ЕС относно обезлесяването (EUDR) и предизвикателствата при неговото прилагане, тъй като необходимите инструменти все още не са готови. Коментирани бяха още необходимостта от хармонизирани схеми за разширена отговорност на производителя (EPR) в целия ЕС, за да се гарантира, че ценните материали не се разхищават. Разгледан бе също и документът с насоки на Европейската агенция по химикали (ECHA), придружаващ Регламента относно формалдехида и веществата, отделящи формалдехид от продуктите, а също и  участието на EFIC в експертната група на ECHA с цел предоставяне на практически решения от страна на мебелната промишленост.

Участниците получиха също така актуална информация за резултатите от мащабното проучване на принципите на кръговата икономика по проекта FurnCircle, което има за цел да проследи напредъка на мебелната индустрия по отношение на възприемането на устойчиви практики.

Коментиран бе и преходът към по-кръгова икономика, който ще окаже въздействие върху потребностите от умения. В тази връзка бе споменато неотдавнашното съвместно изявление на социалните партньори относно потребностите от умения с препоръки към всички участници  (социални партньори от ЕС, националните партньори, доставчици на професионално образование и обучение, дружества) за справяне с това предизвикателство.

След преглед на застъпническите дейности на EFIC и изграждането на коалиции през изминалата година по редица политики на ЕС, членовете имаха възможност да чуят за първи път анализ на развитието на пазара в индустрията след Covid-19 и перспективите за следващите години, който изнесе Alessandra Tracogna от CSIL (Applied economic research institute specialised in SME, based in Milano).

Doru Frantescu (EU Matrix) коментира резултата от изборите за Европейски парламент, очакванията за предстоящи политики,  тенденциите и последиците за публичните дейности, както и стъпките, които предстоят след изборите.

Thierry Moubax (AI Compass) изнесе важна реч за това как да се прилага силата на изкуствения интелект (ИИ) в индустрията и какво ще е въздействието и приложението му, като засегна темата за устойчивостта, дизайна, нуждите от умения и очакваните промени в изпълнението на задачите.

На 12 юни за членовете беше организирано бизнес посещение на фирма Van Hoecke, белгийска компания, дистрибутираща панти, асансьорни системи и системи за чекмеджета. Компанията сподели как се адаптира към тенденциите в областта на устойчивостта и кръговия дизайн и как предвижда бъдещите промени, например във връзка с ESPR – включително паспорт на продукта и други.

Еди Снайдеро, председател на EFIC, заяви:

„Това е ключов момент за нашата индустрия, като се има предвид, че скоро на ниво ЕС ще бъдат разработени изисквания за екодизайн за нашата индустрия. Ние ще продължим да работим на ниво EFIC, за да предоставим на авторите на политики експертни познания за сектора от първа ръка, както и да подготвим индустрията за предстоящите промени, за да остане конкурентоспособна. Вярно е, че се намираме във времена на несигурност и индустрията преживя спад поради външни обстоятелства, но кръговата икономика може да донесе нови бизнес възможности, ако изискванията са подходящи и изпълними и на компаниите се даде достатъчно време да се адаптират.“