Новини
Съвременен и механизиран дърводобив показаха в Югоизточното държавно предприятие Сливен
03.10.2023

Какви са предимствата на механизирания дърводобив, който използва съвременната система Харвестър/Форвардер,  показаха от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен.  Подобни модерните методи на дърводобив водят до устойчиво и екосъобразно стопанисване на горите.

Официални гости на представянето бяха заместник-министърът в Министерство на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов, директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, представители на държавните предприятия, горски стопанства, национално представени браншови организации, Лесотехнически университет, водещи дърводобивни фирми и представители на производители на механизирана техника за добив на дървесен материал.

След наблюдения и дебати върху демонстрираните технологии и отделните процеси със система за машинен дърводобив Харвестър/Форвардер, стана ясно, че една от основните положителни страни в прилагането им е щадящото отношение спрямо околната среда. При добив с харвестър с добре обучен оператор, потенциалните повреди по оставащия дървостой са изключение. Натискът върху почвената повърхност също е минимален. Наличният подраст се опазва относително цялостно, без да се допуска поваляне на дървета върху него, или преминаване на машините. Също така харвестърът и форвардерът не създават предпоставки за ерозионни процеси.

Събитието бе по инициатива на един от водещите производители на материали на дървесна основа „Кроношпан България“ ЕООД, а домакини бяха „Държавно горско стопанство“ – Сливен.