Новини
Създаване на Държавен професионален колеж за интегрирано професионално образование
30.07.2015

По покана на Министерство на образованието и науката на 20.07.2015 г. БКДМП взе участие в учредяването на Инициативен комитет за създаване на първи по рода си Държавен професионален колеж за интегрирано професионално образование в гр. Монтана. Настоящата инициатива установява широка обществена платформа за сътрудничество между всички заинтересовани страни – в това число образователни институции за професионално и висше образование и местния бизнес.

 

Разкриването на нова образователна структура в региона цели създаването на условия за ефективна професионална квалификация и реализация на младите хора и осигуряване на добре обучени кадри според нуждите на местния бизнес. Предвижда се дейността на колежа да стартира през учебната 2016/2017 година.

 

Надяваме се , че подобна инициатива ще бъде крачка напред за преодоляване на дефицита на квалифицирани работници за бранша и тенденциозното закриване на професионални училища и паралелки в страната, в това число и слабо развитите икономически региони.

 

Тагове: БКДМП, Министерство на образованието и науката, професионален, квалификация, кадри