Новини
Създават се 13 нови програми за образованието за 64 млн.
03.04.2018

Министерството на образованието и науката разработи проекти на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 година. Три от тях са нови – "Заедно за всяко дете", "С грижа за всеки ученик" и "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование". Предвижда се близо 64 милиона лева да бъдат отпуснати за дофинансиране на предучилищното и училищното образование през 2018 г., съобщиха от МОН.

 

 

По програмата "Заедно за всяко дете" с бюджет 450 000 лева ще се подпомагат екипи, които работят по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система.

 

Програмата "С грижа за всеки ученик" предвижда 2 милиона лева да бъдат отпуснати за възнаграждения на учителите, които работят допълнително с ученици, срещащи трудности в обучението.

 

Програмата "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" с бюджет от 28 милиона лева осигурява изплащане на обезщетения при оптимизиране на структурата на персонала в детски градини и училища.

 

 

Разширява се обхватът на програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", с бюджет 9,23 милиона лева, в която са разработени три нови модула. 100 000 лева са предвидени за посещения на музеи. 1,7 млн. лева – за оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, и 2,9 млн. лева – за осигуряване на ученически шкафчета, в които учениците да държат учебници и помагала, с цел олекотяване на раниците.

 

 

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали досега. Сред тях са "Система за национално стандартизирано външно оценяване", "Ученически олимпиади и състезания", "Развитие на системата на предучилищното образование", "Обучение за ИТ кариера", "Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование", "Квалификация", "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище", "Роден език и култура зад граница" и "Без свободен час".

 

 

Със средствата по националните програми ще се осигуряват съвременни информационни и комуникационни технологии и ще се внедряват иновативни методи на обучение. Предвидени са и средства за оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на целодневно обучение на учениците, посочват от МОН.

 

 

Източник: www.dnes.bg