Новини
Създадена е първа ученическа кооперация в България
12.08.2016

Бригади от ученици на Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев", град Пловдив тръгват по домовете да сменят врати и да рендосват прозорци. В работилниците на школото пък ще изпълняват други поръчки за мебели и изделия за бита.

 

Това става възможно, след като школото създаде първата у нас ученическа кооперация. Тя е по формулата 3 в 1 – в нея учениците ще имат възможност да прилагат наученото на практика, ще произвеждат реален продукт, но за разлика от тренировъчните фирми ще получават срещу това и възнаграждение.

 

Вече направихме регистрация в Агенцията по вписвания, съобщи директорът на Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” Костадин Костадинов. Фирмата ще се казва „ПУМИК-15”, което се разчита като първа ученическа мебелна индустриална кооперация, а петнайсетицата идва от годината, когато да първи път възникнала идеята. Към днешна дата процедурите вече са задействани, компанията ще работи по Закона за кооперациите, има си устав и БУЛСТАТ.

 

Дванайсетокласникът Георги Кумчев влиза в Управителния съвет, а Станислав Божилов от 11 „а” – в Контролния съвет. Другият орган е Общото събрание.

 

Фирмата ще работи по всички правила на реалния бизнес, а целта  е във всички звена и на всички етапи от производството на различни изделия да участват ученици. Така в един затворен цикъл ще прилагат практически наученото, а и ще трупат умения като бъдещи самостоятелни предприемачи. Учениците по дизайн могат да правят проекта, бъдещите експерти по мебелно производство за изчислят конструкцията, а дърворезбарите – даже да добавят арт орнаменти.

 

Учредителите са 19 – родители от настоятелството, преподаватели и ученици. А като съкооператори вече са се записали 29.

 

Първите поръчки вероятно ще започнат да се приемат наесен. За всяка ще се определя различен екип според заданието, а учениците и учителите сами ще правят изчисленията, разходно-нормативната част, ще определят цената и накрая ще произведат изделието. Работата ще кипи в школските работилници след обяд, когато приключат задължителните занятия. Предстои изработването на правилник каква част от заработката ще взимат гимназистите и каква ще влиза в касата на школото.

 

Учителите от кооперацията пък ще могат легално да дават уроци и да водят курсове за подготовка за изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство, който се изисква за приема след 7. клас в някои специалности на ПГВАД „Христо Ботев” и Математическата.

 

Кооперацията ще си има отделен офис в школото и директорът на гимназията няма да се меси в бизнеса. Ръководството даже ще сключва с него договор за ползване на машини, класни стаи, вода и електричество. Като набере скорост кооперацията, Костадин Костадинов обаче планира тя да осигурява работни места по дуалната система, която изисква в последните две години гимназистите да се обучават на реално работно място във фирма. Така училището ще затвори цикъла, вместо да търси партньори от бизнеса. Тази година то за първи път набира младежи за дуалната форма, като обучение чрез практика на трудов договор в 11. и 12. клас ще им осигури фирмата за матраци ”ТЕД”.

 

Можем да бъдем и подизпълнител на  компании, които поемат големи поръчки, крои още по-сериозни планове школският шеф.

 

 

 

Източник: вестник Марица