Новини
Състояние на пазара на труда
29.05.2013

ТРЕВОЖНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ, по данни на НСИ:

507 хил. души са загубили работните си места;

Повече от два пъти ръст на коефициента на безработица от 5.6%  на 13.8%;

 Повече от двойно нарастване и на продължително безработните от 2.9% на 7.6%;

Рязък скок на коефициента на младежката безработица от 12.7% на 29.5% ;

Над 136 хил. души (30%) от безработните са с основно или по-ниско образование при ниво от 19% средно за страните от ЕС;

Обезкуражените лица надминават 236 хил.души;

България е на първо място в ЕС по младежи, които не учат и не работят: 22.6% (2011);

Загубите заради младежите без работа и образование се изчисляват около 1,27 млрд. евро  през 2011 г. – 3,3% от БВП (включват се социалните разходи на държавата за безработните, както и загубите от нереализирани доходи);

България е на последно място в ЕС по гъвкави форми на заетост сред младежите:

Около 5% от заетите младежи работят на непълно работно време при средно за ЕС 30%

Около 10% са младежите с временна заетост при средно за ЕС от над 40%

ПОДРОБНОСТИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК