Новини
С академии и платени стажове привличат кадри в мебелния бранш
04.05.2023

Битката за таланти отдавна не се разиграва само в сферата на IT технологиите, сравнително традиционни за България сектори като дървообработване и мебелна промишленост вече също изпитват сериозен недостиг на кадри. А проблемът с липсата на млади хора, които да наследят традиционни занаяти в производството на мебели и дървообработването, става все по-сериозен. Затова много от фирмите от индустрията започват активно да предлагат различен тип придобивки, за да създадат благоприятна и мотивираща работна среда. Все повече компании от 2-та сектора разработват собствени обучителни академии и осигуряват платени стажове за студенти с цел да ги привлекат да стартират работа при тях. Те се грижат и за своите настоящи служители, като им организират обучения по мениджмънт и лидерство, усъвършенстване на дигитални умения и придобиване на нови компетентности.

Пример за успешна въведена и работеща практика е лидерската академия в Мебелни фабрики Колорадо в Пазарджик, където за мениджърите се организират различен тип обучени, свързани с ефктивното управление и развитие на персонала. Там отдавна прилагат и онбординг програма за всеки новопостъпил служител, за да може той след преминаването на обучението да се чувства уверен в изпълняването на новите си работни задължения и да се адаптира успешно към средата. За сплотяване на екипа служителите освен това имат традиция да играят заедно футбол, сформирали са свой отбор, вече са печелили и няколко пъти местния турнир. В компанията от години дават шанс за работа и на младежи в неравностойно положение, които се трудят и развиват наравно с другите. Освен това работят активно и с местната гимназия в Пазарджик, в която в момента се обучават 15 деца в дуална форма, а от следващата година им предстои практика в реална среда във фабриката. През настоящата година ще подкрепят създаването и на още една паралелка.

Над 40 обучения са организирали специално за служителите си „Кастамону България“ през 2022 г. Там ежегодно провеждат курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация и компетентност на персонала в 5 основни направления – здравословни и безопасни условия на труд, професионални, софтуерни и лидерски обучения; езикови курсове. Тъй като фирмата е част от международен конгломерат, служители имат възможност да участват в програми за обмяна на опит в различни предприятия на Кастамону Ентегре. Само за миналата година 13 души от екипа са започнали обучение във висши учебни заведения.

За да привлекат млади хора за работа в сектора, стартират глобална лятна стажантска програма TalenTree, насочена към студенти в 3 и 4 курс на висшите учебни заведения. Всеки от стажантите има възможност да разработи свой проект с подкрепата на опитен ментор. Както целият персонал, така и младите специалисти получават и пакет от социални придобивки по време на своето обучение. Отделно от програмата „Кастамону България“ работи от години съвместно с Лесотехнически университет и всяка година организират посещения на студенти в предприятието, за да се запознаят със съвременните методи и технологии на производство и иновативни продукти на фирмата, да добият нови знания и да надградят своите умения в реална бизнес среда. Като допълнителни социални придобивки за всички работници и служители предлагат допълнителни профилактични прегледи, финансови помощи за лечение при дълго боледуване, еднократни помощи във връзка с различни поводи като сключване на граждански брак или раждане на дете, ваучери за храна, безплатни напитки, безплатен транспорт и др.

Платени стажове за студенти осигуряват и в „Кроношпан България“, там обучение вече са преминали 10 младежи. На част от тях са предложили и трудови договори. Последно компанията организира посещение на студенти от Лесотехнически университет в предприятието си във Велико Търново през април, за да ги запознаят с целия процес по преработката на дървесина и реализирането на крайния продукт, да им покажат как могат да се използват оптимално ресурсите и  да прилагат на практика кръговата и зелена икономика, както и такава с нулев отпадък. От „Кроншпан България“ работят активно в партньорство както с университети, така и с професионалните гимназии. В дуална форма обучават вече няколко ученици, които са със специалност електротехника. Отделно от това подкрепят и финансират училищни проекти, осигуряват стипендии на талантливи ученици. В компанията грижата за служителите отдавна е приоритет, повечето от тях преминават през присъствени или онлайн обучения в учебния център в Зволен, Словакия, като темите обхващат всички сфери на действие: финанси, търговия, екология, производство, допълнителни квалификация и нови технологии, нормативни разпоредби, чужди езици, меки умения и личностно развитие, и т.н. Фокусират се от години върху важността на всеки човек и неговото развитие, неслучаен е фактът, че в компанията работят 100 служители с близо 20 г. стаж в дружеството, които са извървели кариерно развитие и са останали лоялни на работодателя.

В ТЕД БЕД също развиват собствена академия, която цели да приобщи новите членове на екипа, да опреснява и надгражда и знанията и уменията на дългогодишните служители. Ежемесечните предизвикателства, свързани с месечната тема на Академията, насърчават всеки от един от 350-те служителя на компанията да излезе от зоната си на комфорт и да изпробва нещо ново.

Организират различни типове събития – лекции и дискусии, предизвикателства, практически занимания, споделен опит, кръгли маси. Компанията сътрудничи успешно с Лесотехнически университет-София и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Отделно от това имат собствена паралелка в дуална форма на обучение от над 7 години в Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване ”Христо Ботев”. От началото на годината участват и в различни инициативи, свързани с кариерно ориентиране – през февруари стават част от поредицата Срещи с бизнеса, организирана от Общински младежки център, на която присъстват младежи на възраст между 16-25 г., а през май предстои посещение на място в производствената база на ТЕД. Заедно с клъстър Тракия Икономическа зона и Общински детски комплекс ТД се включват и в дни на професиите и посещение на час на класа на четвъртокласници от ОУ „Кочо Честеменски“.

В Мебел Стил грижата заслужителите отдавна е приоритет, а компанията е предпочитан работодател за Търговище, защото осигурява пакет от социални придобивки като подкрепа при раждане на дете и при тръгване на училище, улеснено медицинско обслужване, безплатни юридически консултации, транспорт до работното място, топъл обяд, ваучери за храна и много др. Допълнителните обучения и квалификации за служителите също са сред основните им цели. Активна е и подкрепата им към местните общности: официален партньор са на Община Търговище за организирането на Търговищкия панаир и генерален спонсор на местния баскетболен клуб. Финансират редица инициативи като фолклорни, музикални и кино фестивали, спортни празници в града. Сътрудничат си активно с 3 училища с дуална форма на обучение, като са организирали пробни стажувания в специалности икономическа информатика, производство на тапицирани изделия и мебелно производство.