Новини
ТЕХНОМЕБЕЛ И СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
05.02.2013

√ Нови преференциални цени за членове на БКДМП
√ Потвърдени посещения на чуждестранни бизнес организации
√ Нова визия
√ Нова рекламна кампания

Браншовата камара е партньор по проект на Мрежата на италианските търговски камари на Балканите.Той има за цел реализиране на партньорства между страните участнички- предоставяне на бизнес възможности, реализиране на търговски взаимоотношения и др. Единствения избран сектор за България е мебелната и дървообработващата промишленост.
В резултат изложбите Светът на мебелите и Техномебел ще бъдат посетени от чуждестранни делегации от Балканите и Италия, с интерес към установяване на партньорски взаимоотношения с български фирми.