Новини
Трета среща по проект EQ-WOOD
05.07.2019

Третата среща на партньорите по проект EQ-WOOD (European Qualifications for WOOD and furniture industry) се проведе на 21 и 22 Март 2019г. в Будапеща, в представителството на Унгарската мебелна асоциация.

 

Важна част от проекта, при която:

 

ØПредставена беше методологията за провеждане на националнте семинари за Иновативен съветник

ØЗапочна процесът на подбор на инструментите, с които ще се прилагат интерактивните обучителни модули

ØАктуализация на дейностите по разпространение на проекта и участието на заинтересованите страни на регионално, национално и европейско ниво

 

СЕМИНАР ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНОВАТИВЕН СЪВЕТНИК

 

Всяка страна – партньор по проекта (Италия, Испания, Франция, България, Унгария и Белгия) представи пред участниците в семинара професионалната учебна програма на консултанта по иновации, разработена през предходните месеци, за да събере предложения за подобрение и да задълбочи ролята, която тази цифра може да има в сектора на национално ниво.

Над 70 експерта представители на бизнеса, изследователски институции, университети и професионални гимназии се срещнаха за да за да идентифицират ключовите компетенции на иновационния съветник, като се започне от състоянието на сектора на национално ниво.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СЕМИНАРИ

СЪВЕТНИКЪТ ПО ИНОВАЦИИТЕ В СЕКТОР ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ   

Следващи стъпки

Проекта е достигнал етап на изграждане на инструменти за обучение.

Как да се преподават идентифицираните умения на бъдещия „Съветник по иновациите“?

Какви интерактивни инструменти да развият и с какво ниво на задълбоченост ?

Задачата, пред която са изправени партньорите по проекта, е да отговорят на поставените въпроси.

 

Следете ни EQ-WOOD:

 

Официален сайт на проекта: www.eqwood.org
Eq-Wood Linkedin Page

 

Eq-Wood Twitter Profile