Новини
Тринадесета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс“ (Трета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс-2“) краен срок: 5 март 2015 г.
09.01.2015

Секретариатът на инициативата ЕВРИКА стартира набирането на проектни предложения в рамките на Тринадесета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс“ (Трета конкурсна сесия на съвместна програма „Евростарс-2“) с краен срок за кандидатстване 5 март 2015 г. (20:00ч. CET). Насоките за кандидатстване, Насоките за допустимост, както и Насоките за работа с онлайн системата за кандидатстване остават същите като за Дванадесета конкурсна сесия и могат да бъдат намерени тук – http://www.sme.government.bg/?page_id=17644, както и на официалната страница на програма „Евростарс”: http://www.eurostars-eureka.eu/

 

 

Източник: ИАНМСП

 

 

Тагиве: Евростарс, проект, малки и средни предприятия