Новини
Тристранна среща на върха за изграждането на бъдещето на Европа
08.11.2017

Изпълнителеният председател на Българска стопанска камара (БСК) – г-н Божидар Данев взе участие като говорител в рамките на тристранната социална среща на върха, на 18.10.2017г., Брюксел.

 

 

„Вече е ясно, че всички държави-членки на ЕС трябва да инвестират все повече и повече в цифровото обучение, за да се преодолее нарастващата разлика между цифрово преобразуващите се отрасли и услуги и настоящите образователни модели. Важно е да въведем Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, за да се даде възможност за нови форми на дигитално образование, да се увеличат възможностите за младите хора на пазара на труда и да се преодолее разликата в цифровата култура между поколенията.“

 

 

Това каза г-н Данев в речта си пред участниците в Тристранната социална среща на върха, която се проведе под егидата на председателството на Доналд Туск (председател на Европейския съвет), Жан-Клод Юнкер (председател на Европейската комисия) и Юрий Ратас (министър-председател на Естония).

 

 

„От съществено значение за бъдещето на заетостта е идентифицирането на подходящите умения за нови работни места и по-добро планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху младежката заетост, уменията и компетенциите, необходими за 21-ви век“, каза още в експозето си г-н Данев. Той сподели, че част от приоритетите на Българската стопанска камара за предстоящото Българско председателство през 2018 г. са създаването на подходящо законодателство за стимулиране на развитието на цифровата икономика и  нови модели на взаимодействие между бизнеса и образованието.

 

 

Срещата на върха протече под мотото „Изграждане на бъдещето на Европа: укрепване на устойчивостта и насърчаване на икономическия и социален напредък за всички", а основна тема бяха възможностите за растеж и заетост.

 

 

Дискусиите се фокусираха върху три области:

 

 

·         Социалното измерение на Европа

·         Постигнатия напредък и начините за подобряване на участието на социалните партньори в политиките и реформите на национално равнище

·         Инвестиране в обучение в цифрова икономика и общество.

 

 

Изказването на г-н Данев беше в рамките на третата тематична област – „Инвестиране в обучение и цифрова икономика и общество“.

 

 

 

 

Източник: БСК