Новини
Търговска мисия до Милано, Италия
18.02.2014

В периода 8 – 11 април, изпълнителния директор на БКДМП и 15 мебелни фирми с финансовата подкрепа на ИАНМСП, в изпълнение на проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 бяха на търговска мисия в гр. Милано, Италия.

На 8 април 2013 г. българската делегация беше официално посрещната от президента на Търговската Камара във Варезе, г-н Ренато Скаполан, главния секретар на камарата г-н Мауро Тамперели и ръководителя на СТИВ – Милано г-н Чавдар Адамски. Българските фирми посетиха шоурума на италианската фирма IL LOFT, където успяха да запознаят с различни дизайнерски решения в областта на мебелната промишленост. Посетени бяха производствените бази на италианската мебелна фирма NUOVA TAG и фирма TERZI PRFILATI, специализирана в производството на високотехнологични метални профили.

Представителите на търговската мисия посетиха международното изложение ISALONI. На 9 април 2013 г. съвместно с Асоциацията за италиански дизайн бяха организирани двустранни срещи с италиански фирми и дизайнери. По време на срещите бяха обсъдени възможности за износна дейност от страна на българските предприятия, създаване на съвместни предприятия и възможности за внедряване на нови дизайнерски решения.

В рамките на изложението представителите на българските фирми имаха възможността допълнително да осъществят контакти с италиански партньори и да се информират за най-новите тенденции в секторите дървопреработване и мебелна промишленост.