Новини
УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ“
26.07.2018

Големи предприятия ще получат още 26.8 млн. лв. за енергийна ефективност. Бюджетът на процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" беше увеличен с 26.8 млн. лв. с решение на комитета за наблюдение в средата на май.

 

 

С допълнителните средства ще се финансират проектните предложения, получили 82 и 83 точки при класирането. Първоначално по процедурата бяха одобрени 52 проекта, които да си поделят 96.5 млн. лв. Общо 161 големи компании кандидатстваха за субсидии.

 

 

ИЗТОЧНИК: Kaпитал