Новини
Ускоряване на българската икономика
20.02.2015

В края на миналата година българската икономика забележимо започва да излиза от кризата. Ръст има в промишлеността, търговията и строителството.

 

През декември 2014 г. промишленото производство бележи ръст от 1.1% на месечна и 0.9% на годишна база.

 

Силно увеличение на продукцията с 6.8% спрямо същия месец на 2103 г. е отчетено в преработващата промишленост. Спад е регистриран в добивната промишленост, с 15.3%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, с 3.1%.

 

По-значително увеличение с 53.9% в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета.

 

Данните на НСИ сочат, че оборотите в търговията на дребно през декември 2014 г. се покачват с 0.9% спрямо предходния месец и с 6.4% на годишна база.

 

Най-силни повишения на годишна база има в търговията по интернет, с 38.6% и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, с 10.1%.

 

В строителството през декември има сезонен спад с 0.3%, но на годишна база отрасълът бележи ръст от 2.3%. Увеличение е регистрирано както при инженерното, така и при сградното строителство, съответно с 5.1 и 0.2%.

 

Като цяло данните сочат ускоряване на българската икономика през четвъртото тримесечие на миналата година, което вероятно означава, че страната най-после излиза от стагнацията.

 

Източник: DarikFinance

 

Тагове: икономика, промишленост, строителство