Новини
Успешно се проведе Специализирана трудова борса
25.04.2014

На 02 април 2014г. по време на изложенията Сетът на мебелите и Техномебел се проведе Специализирана трудова борса по проект "Бизнес и образование – точка на пресичане", финансиран от  Фондация „Америка за България” . Събитието бе открито от председателя на БКДМП г-н Стоян Стоянов, който приветства участниците и отправи покана към тях за сътрудничество .

В Борсата се включиха ученици от Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване – гр. Пловдив, Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов" – Велинград, Професионална Гимназия по Дървообработване и Строителство „Цар Иван Асен ІI“ – гр. Хасково и студенти от Лесотехнически университет – София.

Работодатели от сектора дадоха насоки, представиха изискванията на БИЗНЕСА и заявиха примери за утвърждаване знанията на учениците в своите производства.

Във втората част от програмата на събитието, ученици и преподаватели от испанския колеж по дървообработване „IES Virgen de Guadalupe – Caceres“ обмениха опит с българските професионални гимназии. След трансфера на знания участниците посетиха изложението, като представители на фирмите изложители отделиха специално внимание за представяне на новостите в бранша.

Галерия – тук.

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

 

The America for Bulgaria Foundation assists in growing and strengthening a vibrant market economy and democratic society in Bulgaria, helping the country to realize its full potential as a successful, modern European nation. Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development. The grants provided by ABF build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria.