Новини
УС НА БСК УТВЪРДИ ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО ПРИНЦИПИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МРЗ И ОСНОВНИ ОЧАКВАНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ БЪДЖЕТ ЗА 2022 Г.
10.11.2021

БСК, които ни представляват на тристранните срещи с правителството и синдикатите, одобри на проведено днес (10 ноември 2021 г.) заседание Позиция на БСК по основни принципи, свързани с определянето на минималната работна заплата за страната, и основни очаквания към държавния бюджет на Република България за 2022 г.

УС на БСК изразява своята тревога от продължителната липса на стабилно парламентарно мнозинство, което да излъчи редовно действащо правителство. България е изправена пред предизвикателствата на низ от кризи – здравна, икономическа, а вече и енергийна. Преминаването през тези кризи изисква дългосрочна визия и ясен политически ангажимент. УС на БСК поддържа свои предходно заемани позиции през последните 10 и повече години относно основните принципи, свързани с определяне на МРЗ в страната. БСК отново поставя на вниманието на политическите субекти, които предстои да влязат в следващия парламент, необходимостта от приемане на механизъм, критерии и прозрачна методология за определяне на МРЗ, съгласуване на средносрочна бюджетна прогноза и преустановяване на административното определяне на допълнителни плащания към трудовото възнаграждение в частния сектор, извън определените в Кодекса на труда и колективното трудово договаряне.

Относно бюджета на РБ за 2022 г. УС на БСК очаква:

 1. адекватни икономически и фискални политики, свързани с управление на инфлационните процеси;
 2. предвиждане на адекватни краткосрочни мерки в подкрепа на бизнеса, компенсиращи увеличените цени на електроенергия;
 3. предвиждане на мерки в подкрепа на заетостта с обхват, съответстващ на удължената Временна рамка за държавните помощи на ЕК (след официалното й удължаване – на този етап до м. юни 2022);
 4. стимулиране на брутните частни вътрешни инвестиции (фирмените инвестиции) с цел ускоряване на трансформацията на икономиката и нейната капиталова модернизация (напр.: облекчаване на данъчните амортизационни норми, субсидии и др.);
 5. мерки, стимулиращи компаниите да инвестират в т.нар. зелен и дигитален преход, допълващи заложеното в НПВУ, с акцент върху кръговата икономика, декарбонизация на икономиката и премахване на административните и регулаторни пречки.

С пълния текст можете да се запознаете ТУК.

На днешното си заседание УС на БСК прие за членове на БСК две асоциации и три търговски дружества:

 • „Академията БГ“ ЕООД, с предмет на дейност „образователни дейности“. Дружеството е регистрирано през септември 2020 г. и предлага повече от 70 специализирани курса на дистанционно обучение. Работата на дружеството е съсредоточена в няколко основни области: обучение, счетоводни, данъчни, финансови консултантски услуги; кариерно развитие, ориентиране и консултиране; консултантски услуги „Виена“; превод и легализация; услуга „Таен клиент“ (анализ на бизнеса през очите на клиентите). Визията за бъдещето на дружеството е да продължава да развива и разширява дейността си на международно ниво. „Академията БГ“ работи в партньорство със Siemens България, HRS България и Колеж „Света Ариадна“. Предлаганите от компанията обучения са подходящи за хора с интерес към технологиите и иновациите и владеещи чужд език. Чрез обучение в „Академията БГ“ компанията предлага кариерна възможност в едни от водещите бизнес направления – технически експерти и инженери; IT сектор; Order management, Accounting и Buyers. „Академия БГ“ организира обучение и в областта на туризма, маркетинг, информатика и моден дизайн, икономика и мениджмънт, като предлага колежанска и бакалавърска диплома според срока и програмата на обучение в някой от партньорските колежи и университети.
 • „Синерджи груп“ ООД, с предмет на дейност „консултантски услуги“. Дружеството извършва услуги при сливания и продажби на компании в България. Екипът има опит в структурирането и изпълнението на различни типове сделки в почти всички сектори и области на икономиката в национален и международен мащаб. Като консултант, който създава стойност, „Синерджи груп“ осигурява не само достъп до капитал, но също и достъп до хора. Дружеството подкрепя клиентите си във всеки един момент и във всяко отношение в дългосрочен план, като се ангажира да помага в развиването и прилагането на печеливши стратегически планове.
 • „СИМ 13 Партнърс“ ЕООД, с предмет на дейност – консултантски услуги; услуги по информационни технологии. Дружеството е регистрирано през февруари 2018 г.
 • „Българската перла – консорциум“, с предмет на дейност „реализиране на инвестиционни проекти и сгради“. Консорциумът е съсобственост на „Арт стил – Даниела комерс“ и „ММ конструкции“. „Българската перла“ е проект, който предоставя възможност за инвестиции в областта на уелнес туризма и балнео-терапевтичното лечение. Предвижда се да се развие в регионален център за уелнес индустрията със своите стратегически местоположение на кръстовището на Европейския съюз и Близкия изток. Проектът се радва на силна подкрепа на общинско и правителствено ниво. Предварителен бюджет за реализация на проекта е оценен на 1,1 милиарда щ.д. Предвижда се изграждане на уелнес центрове, разположени в Кюстендил, Сапарева баня и Свиленград. Реализацията на проекта включва изграждането на балнеложки център, летище и съпътстваща инфраструктура.
 • Асоциация на инкаминг агенциите, с предмет на дейност „туризъм“. Сдружението е учредено през лятото на 2021 г. и обединява 7 туристически дружества: „ДТС – Дeстинейшън туристик сървисиз“, „Болкан Холидейс“, „Гоу 2 Холидей“, „СЛР Сървисиз“, „Сънтурс“, „Клуб Магелан“ и „БТС – Бългериън турист сървисиз“. Сред целите на новата Асоциация са да изработва стратегии и програми за развитие на емитивните пазари и популяризиране на търговската дейност на членовете си; да популяризира модерни търговски практики и технологични решения; да представя националната туристически стратегия пред търговските партньори; осъществяване на сътрудничество с други браншови организации; стабилизиране на туристическия бранш от маркетингова гледна точка; да осъществява активен диалог с български и европейски институции, специалисти, журналисти, за популяризиране на България, като туристическа дестинация; да създава условия за сътрудничество на заинтересованите публични институции, неправителствени организации и предприятия за развитие на инкаминг туризма в България.
 • Сдружение „Подкрепа за българския бизнес“ – сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2021 г., в което към момента членуват три търговски дружества: „Аванти 777“ ЕООД, „Яско Комерс“ ЕООД и „Ломско пиво“ АД. Сред целите на Сдружението са: извършване на проучвания и анализи, свързани с развитието на бизнеса в Република България; участие във всякакви инициативи и проекти в областта на бизнеса, търговията и конкуренцията; защита на законните интереси на членовете на Сдружението пред държавните и общинските органи и институции; сътрудничество с държавни и общински органи и институции, експерти и сродни организации. Предмет на допълнителна стопанска дейност е издаване и разпространение на материали; организиране на мероприятия, конференции, семинари; провеждане на обучения.

Следващото заседание на УС на БСК е насрочено за 15 декември 2021 г.

 

Източник: БСК