Новини
Участие в проучване за състоянието на мебелната промишленост в Дунавския регион според стандартите на Индустрия 4.0
19.06.2024

Български мебелен клъстер и Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия са партньори по проект Трансформационен модел за дървообработващата и мебелна промишленост в Дунавския регион към Индустрия 4.0 (DRWO4.0), съфинансиран от програма Interreg Danube, в рамките на който се провежда проучване и анализ на заинтересованите страни.

Участието на компаниите от мебелния сектор в проучването е от изключителна важност за проекта и ще допринесе значително за разбирането на текущото базово състояние и ще помогне да бъдат разработено стратегии за бъдещ напредък.

Въпросникът е предназначен да оцени готовността на всяка компания/организация за гъвкава, цифрова и зелена трансформация.  Въпросникът трябва да бъде попълнен от служители, които са запознати с процесите, целите и стратегиите на компанията / организацията.

Анкетата съдържа три групи въпроси от областите Lean, Digital и Green  и отнема не повече от 10 минути за попълване на всички отговори.  Всеки въпрос трябва да бъде оценен по скала от 1 до 5. Описания за точки 1 и 5 са предоставени, за да насочат оценките на участниците. Общата готовност за трансформация се изчислява като средна стойност на резултатите за Lean, Digital и Green.

Отговорите на компаниите ще бъдат поверителни и използвани единствено за целите на проект DRWO4.0. Всички участници в проучването ще получат кратък доклад за оценка на базовото състояние след финализирането му.

DRWO4.0 е посветен на подобряването на мебелната индустрия в Дунавския регион чрез нейната трансформация към Индустрия 4.0. Консорциумът по проекта планира да постигне споменатата цел чрез транснационално разработване на приложим, модифицируем и възпроизводим модел на трансформация.  Оценката на потенциала и готовността за трансформация на предприятията от мебелната индустрия в Дунавския регион към индустрия 4.0 е фундаментална за разработването на споменатия модел на трансформация.

Можете да попълните анкетата от следния линк: https://forms.gle/iP1x5f9Mumq36Ktg8

Срокът за изпращане на отговорите е до 1 юли 2024 г.

За въпроси или допълнителна информация: Български Мебелен Клъстер, info@furnitureclusterbg.com, тел: 0895538740.