Новини
Участие на НАПОО в кръгла маса на тема
06.08.2018

Проведена е била кръгла маса на тема „Обучението на възрастни в реална работна среда – предизвикателства и решения“. Събитието e част от Националната комуникационна стратегия за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

Г-жа Валентина Дейкова – представител на МОН и г-жа Емилияна Димитрова – председател на НАПОО са открили кръглата маса.

 

В кръглата маса са взели участие представители на областни администрации, работодатели от областта, експерти от Агенцията по заетостта на регионално равнище,  директори на професионални гимназии. В двудневните дискусии активно се включиха представителите на НАПОО, които споделиха опит от участието си в различни международни проекти и направиха конкретни предложения по темата.

 

По време на дискусията от страна на НАПОО са се представили  „добри практики“ свързани с обучението  в реална работна среда от различни европейски страни – Австрия, Латвия, Гърция, Испания, Полша, Шотландия. Изключително интересни за аудиторията са били програмите за обучение на наставници на работното място от гледна точка на съдържание на обучението , продължителност, финансиране и др.

 

По-конкретно на кръглата маса са се дискутирали чиракуването, стажуването, дуалната система на обучение, практическото обучение в реална работна среда, ролята на наставника в контекста на предстоящите промени в националното законодателство и др.

 

Цел на кръглата маса е да се създаде подходяща среда за идентифициране на предизвикателства и формулиране на предложения за решения по отношение на връзката между ученето и работата при възрастните обучаеми.

 

Събитието се реализира по проект № 580005-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS „EPALE Национални звена за подкрепа (НЗП)”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

 

Допълнителна информация за Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) може да намерите на следния електронен адрес: https://ec.europa.eu/epale/bg

 

Източник: НАПОО