Новини
Ученически шкафчета – Държавата отпуска 5,6 млн. лв. за по-модерни кабинети
05.09.2018

Правителството ще отпусне 5,6 млн. лв. за осигуряване на съвременна образователна среда, съобщава пресслужбата на МС след днешното заседание на кабинета.

Средствата са за дейностите по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена през 2018 г.

 

 

2 869 295 лева от тази сума ще бъдат заделени за 111 хиляди ученически шкафчета за 588 общински училища. В тях учениците ще могат да съхраняат учебници, учебни комплекти, помагала и други материали, както и екипите за физическо възпитание и лични вещи. Това е една от мерките за олекотяване на ученическите раници.

83 общински училища ще получат 793 337 лева за оборудване на стаи в полуинтернатни групи за часовете по интереси. С парите се финансира закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри.

 

 

320 615 лева се отпускат за ремонт и оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на 8 училища, както и за осигуряване на учебни видеофилми и софтуерни продукти.

 

 

1 635 731 лева са за купуване на уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи за обезпечаване на експерименталната работа по учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в VII и в IX клас за 1879 общински училища.

 

 

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

 

 

 

Източник: OFFNews