Новини
Финансирано участието на български предприятия в специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2014
24.07.2014

Бихме искали да Ви информираме, че Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /ИАНМСП/  ще финансира участието на български предприятия в специализирана изложба за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2014 в периода 04.11 – 07.11.2014 г., гр. Париж, Франция.

Изложбата е предназначена за производители и доставчици на детайли и компоненти, за компании, заети в областта на обработката на пластмаси, дърво и метал, за производители на електроника и фирми, занимаващи се с ремонт на промишлено оборудване.

Основни тематични раздели на MIDEST са металообработка (материали, суровини, специално оборудване и машини), обработка на пластмаси, дървообработване, композитни материали, електроника и електротехника, енергетика, хидро-пневматика, транспортни системи и нови технологии, автоматизация и контролно-измервателни прибори, автомобилостроене, машини и технологии за фармацевтиката, обработка на повърхности, крепежни компоненти, микротехника, промишлени услуги (обслужване, инженеринг, дизайн и проектиране, качество, изследвания).

 

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 04.08.2014 г.

 

ИАНМСП поема разходите за:

– наем на изложбена площ;

– проектиране и изграждане на изложбен щанд;

– наем на оборудване и обзавеждане;

– регистрация на изложителите;

– включване на изложителите в официалния панаирен каталог (основен пакет);

– реклама на участието.

 

Фирмите изложители следва да поемат всички други разходи, като транспорт на експонати и други изложбени компоненти; командироване и пребиваване на представители от предприятието (пътни, дневни и квартирни); заявени допълнителни услуги; застраховки.

 

Кандидатстването за участие се извършва по реда, описан в „Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП”.

 

Всички изискуеми документи можете да свалите и от сайта на ИАНМСП – http://www.sme.government.bg/?p=23722 . Пълният пакет документи, следва да се изпратят до Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП.

 

При попълване на декларацията за получени минимални помощи, можете да направите справка за получените такива от Вашата фирма с въвеждане на Булстат на следния линк:

http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx