Новини
Финансирано участие на Светът на мебелите и Техномебел 2017
16.02.2017

Специализирани изложби за мебелната и дървообработваща промишленост “Светът на мебелите“ и „Техномебел” 2017

 

Уважаеми членове на БКДМП,

 

Информираме ви, че Браншовата камара успя да договори финансиране на участието на фирми от бранша в специализирани изложби Светът на мебелите и Техномебел 2017, в периода 24 – 28 април 2017г.

За поредна година ще бъде финансирана и програма за насърчаване на чужди купувачи/hosted buyers program/, чиято цел е да привлече чужди клиенти като посетители на събитията.

Камарата е и официален партньор на Министерство на икономиката при изпълнението на програмата и организацията на финансираното участие.

Моля да имате предвид, че документите ще бъдат разглеждани и оценявани по реда на тяхното подаване.

 

Краен срок за подаване: 15 февруари 2017г.

 

ИАНМСП финансира участието на български фирми на ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

–    Наем на изложбена площ от 24 кв.м.;

–    Регистрация на изложителите и медийни такси;

–    Пропуски на изложителите;

 

 

Фирмите, участници в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 следва да поемат всички други разходи за:

–   Проектиране, изграждане на конструкция, оборудване и аранжиране на щанда;

–   Спедиция, застраховка на експонатите и други изложбени компоненти;

–   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–   Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–   Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–   Застраховка на представителите на предприятието;

–    Почистване на щандa;

–   Такса ел. мощност и подключване.

 

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина", ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина", ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

 

 

При интерес от Ваша страна за участие в Светът на мебелите и Техномебел 2017 в срок до 15 февруари 2017 г(сряда), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 

В деловодството на ИАНМСП с входящ номер

С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

 

 

Условията и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следните линкове на уеб-сайта на ИАНМСП и в Националния експортен портал:

 

http://www.sme.government.bg/?p=35991 

 

http://export.government.bg/ianmsp/iniciativi-v-stranata/panairir-v-stranata/future-fairs-stranata/2017/01/31/technomebel-2017