Новини
Финансиранe на участие в Светът на мебелите и Техномебел, 10 – 13 ноември 2021, ИЕЦ, гр. София
21.09.2021

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира финансирано участие в Международното изложение за мебели и обзавеждане СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2021 и изложението за машини, материали и обков за мебелната промишленост ТЕХНОМЕБЕЛ 2021, които ще се проведат в периода от 10 – 13 ноември 2021 г. в Интер Експо Център гр. София при следните условия:

 

СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2021

ИАНМСП поема разходите за:

  • Наем на изложбена площ
  • Регистрационни и медийни такси

 Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

  • Проектиране, изграждане /наемане/ на конструкция на щанда, оборудване и аранжиране на индивидуалното работно място;
  • Комунални услуги по време на изложбата;
  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
  • Застраховка на представителите на предприятието;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Заявена допълнителна изложбена площ.

Поканата и условията са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП и на платформата www.b2bconnect.bg и могат да бъдат изтеглени тук:

 

https://www.sme.government.bg/?p=55353

https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/41

 

Участието се организира в изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

 

Срокът за подаване на заявка и документи е 30.09.2021 г.

 

 

ТЕХНОМЕБЕЛ 2021

ИАНМСП поема разходите за:

– Наем на изложбена площ не по-малко от 10 кв. м. на одобрено предприятие (фирмите ще бъдат разпределени индивидуално в тематичните палати на база произвеждани продукти);

– Проектиране и изграждане на стандартен щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, одобрение за участие в ТЕХНОМЕБЕЛ 2021 следва да поемат част от гореизброените разходи:

– 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина крайна сума – 292,00 лв. (двеста и деветдесет и два лева);

– 20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за второ или трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина крайна сума – 389,00 лв. (триста осемдесет и девет лева);

– 25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина крайна сума – 487,00 лв. (четиристотин осемдесет и седем лева).

Както и всички други разходи:

–        Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–        Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–        Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–        Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–        Застраховка на представителите на предприятието.

 

Поканата и условията за участие са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП и на платформата www.b2bconnect.bg и могат да бъдат изтеглени тук:

https://www.sme.government.bg/?p=55362

https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/43

 

Участието се организира в изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

 

Срокът за подаване на заявка и документи е 30.09.2021 г.

 

При въпроси, молим да се свържете с:

Тереза Мутафова

 

Главен експерт

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Ул. Леге 2-4, София 1000, България

Тел.: +359 878418925

Е-поща: t.mutafova@sme.government.bg

Уебсайт: www.sme.government.bg; www.export.government.bg

 

ИАНМСП в социалните мрежи: